image
image
image


image
image
image


Installatie Twee Koningskinderen Kunstfort
May 05, 2006

Installatie Twee Koningskinderen, Kunstfort bij Vijfhuizen, oplevering mei 2006
deel 1: "Twee Koningskinderen", tekst op Genieloods
deel 2: "Zegenend kind" polyester beeld (1,6 m hoog) op verzinkte mast (7 m hoog)


De stichting Kunstfort bij Vijfhuizen stelde mij in de gelegenheid een eerder geopperd plan te realiseren. Ik wilde een installatie maken die een verbinding maakt tussen het fort op het forteiland en de genieloods die aan de overkant van het water en de dijk ligt. Op de loods is een fragment uit het lied van de twee koningskinderen te zien.
Het waren twee koninghs kindren,
Sy hadden malkander soo lief;
Sy konden by malkander niet komen,
Het water was veel te diep.
Het lied gaat over twee kinderen die van elkaar houden, maar van elkaar gescheiden zijn door een diep water. Het meisje steekt kaarsen aan, als lichtbaken voor de jongen om op te zwemmen. Voor het fort staat een 7 meter hoge mast. Op de top van de mast staat een aluminiumkleurig beeld van een gesluierd meisje, dat met haar hand een zegenend gebaar maakt.