image
image
image


image
image
image


“Yehi or” onderdeel van Geloof in Geluk in Koepelkathedraal Haarlem
Aug 25, 2021

Van 28 aug 2021 t/m 3 april 2022 maakt mijn installatie "Yehi or" deel uit van de Geloof in Geluk tour door de kathedrale basiliek sint Bavo, tegenwoordig Koepelkathedraal Haarlem. Reserveer je tickets via deze link naar de Koepelkathedraal.

Programmamanager Bisdom Haarlem-Amsterdam: Nanine van Smoorenburg
Productie sterren: Snijmeesters Haarlem.
Voor de installatie had ik onmisbare hulp van lief Jaco Woltjer en de onverschrokken Arjan Smit en Anton Demmers van de Koepelkathedraal.

Toelichting bij het werk:

"De spiegelende sterren zijn een ode aan vertrouwen en geloof, en een uitnodiging aan de bezoeker om stil te staan bij het licht in zichzelf.
De sterren verwijzen naar de 179 Haarlemse Joden die op 25 augustus 1942 naast de kathedraal werden verzameld voor deportatie. De sterrenhemel vangt het binnenvallende licht en weerkaatst het -als een caleidoscoop- naar alle kanten. De titel van het werk verwijst naar de tekst in het middelste glas-in-loodraam van Jan Dibbets. In het raam aan de noordzijde staat in het Hebreeuws: Vajomer Elohim Yehi or ofwel God sprak: Er zij Licht, uit het scheppingsverhaal.
Voor De Groot is het licht niet alleen het begin, maar keren we aan het einde daar ook terug. De dood betekent niet het einde, maar een hergeboorte of terugkeer naar het licht van de oorsprong. De kern van licht is in jezelf te vinden. De installatie gaat om letterlijk en geestelijk licht. Licht als hoop. Geloof je in geluk of vind je geluk in geloof?"