image
image
image


image
image
image


Try out “Yehi or” in Koepelkathedraal Bavo
Jun 13, 2021

In opdracht van het Bisdom Haarlem Amsterdam werk ik aan een installatie voor het middenschip van de kerk. Speciaal voor de in augustus te openen Geloof in Geluk-route in de Koepelkathedraal maakte ik de installatie “Yehi or”, bestaande uit 179 spiegelende sterren. Het is een ode aan vertrouwen en geloof, en een uitnodiging aan de bezoeker om stil te staan bij het licht in zichzelf.
In juni heb ik met vrijwilligers van de Bavo en met lieve vrienden alle sterren in elkaar gezet, aan het net geknoopt en alles naar 20 meter hoogte gehesen. Door deze try out weet ik wat ik nog wil aanpassen voor de definitieve installatie in augustus.

De sterren verwijzen in aantal en vorm naar de 179 Haarlemse Joden die op 25 augustus 1942 naast de Bavo werden verzameld voor deportatie naar Auschwitz. De sterrenhemel vangt het binnenvallende licht en weerkaatst het -als een caleidoscoop- naar alle kanten. De titel van het werk verwijst naar het middelste glas-in-lood raam van Jan Dibbets, aan de noordzijde van het middenschip. Daar staat in het Hebreeuws: “Vajomer Elohim Yehi or” ofwel “God sprak: Er zij Licht”, uit het scheppingsverhaal van de bijbel. Voor de kunstenares is het licht niet alleen het begin van alles, maar keren we er aan het einde ook naar terug. Zij gelooft dat de dood niet het einde betekent, maar een hergeboorte of een terugkeer naar het Licht van oorsprong. En dat een kern van dat licht in jezelf te vinden is.

Praktisch:
De try out was te zien in de kerk van 12 juni tot 4 juli 2021. De verbeterde versie zal te zien zijn vanaf vrijdag 27 augustus tot aan Pasen 2022.
In dit filmpje licht kersverse programmamanager van de Bavo Nanine van Smorenburg de komende tentoonstelling toe tijdens een dienst in de kerk: https://www.youtube.com/watch?v=1L3ZE0He0X0