image
image
image


image
image
image


Nieuwe installatie op kunstmanifestatie Feest van de Geest
Apr 23, 2016

Feest van de Geest is een landelijke kunstmanifestatie die een cross over maakt tussen kunst, kerk en Pinksteren. Hedendaagse kunstenaars maken speciaal voor de gelegenheid werk, geïnspireerd op de architectuur van de kerk en het pinksterfeest. Regio Haarlem doet dit jaar voor het eerst mee. Ik maak een interactieve installatie in de Christelijke Fonteinkerk, Schoterweg 14 in Haarlem. Leuk om dit direct na mijn werk voor een Islamitische gebedsruimte te doen. De openheid en het vertrouwen waarmee ik overal wordt ontvangen is prachtig.

Titel van deze installatie: "onder dit dak ben ik een mens die adem krijgt", een dichtregel van Koos Geerds.

Uitgangspunt voor mijn installatie is de architectuur, maar ook de Christelijke gemeenschap die er samenkomt. Het kerkgebouw was vroeger een bioscoop en kreeg na een grondige verbouwing een enorme hoge en kraakheldere kerkzaal, die me deed denken aan het citaat "onder dit dak ben ik een mens die adem krijgt" uit een gedicht van Koos Geerds. Ik nodig mensen uit om, liggend met hun rug op de vloer (de aarde) naar het strakblauwe gewelf van de kerk (de hemel) te kijken. Hierbij is zacht vilt de verbinding tussen mens en harde tegelvloer. Ook op andere in de kerk nodigen zachte stoffen de bezoeker (gelovig of niet) uit om zich fysiek, maar ook geestelijk tot de kerk te verhouden. Belangrijkste thema's daarbij zijn: zachtheid, adem en de sluier.

In-spi-ra-tie betekent letterlijk: door iemand ademen
Roeach is Hebreeuws voor adem, geest en wind

Op de foto's alvast wat schetsen en sfeerbeelden. Van harte welkom om het te komen ervaren tussen Hemelvaart en Pinksteren: 5, 7, 8, 14, 15 en 16 mei van 13.00 tot 17.00 uur.
De deelnemende kerken/kunstenaars in Haarlem e.o. zijn:
http://feestvandegeest.nl/Haarlem%20en%20Omstreken/heokerken.php