image
image
image


image
image
image


BEDE-VAART Alkmaar
Jun 16, 2018

Op het Bolwerk van Alkmaar zijn deze zomer bijzondere buitenbeelden te zien onder de noemer BEDE-VAART.
Ik ga het pad handmatig, stipje voor stipje, voorzien van een "mantra voor de moderne mens". Het aanbrengen is een bedevaart op zich.

Opening zondag 24 juni, 15.30 uur
Bolwerk Alkmaar, tussen Molen van Piet en het Zevenhuizen. Vrij toegankelijk.
Meer info: https://www.kunstuitleenalkmaar.nl/agenda/bericht/183

foto's: Jetty Roedema / Jetro fotografie