image
image
image


image
image
image


Artikel in Laetare, feb 2019
Jan 28, 2019

Mooi interview en artikel over mijn troostrijke ruimtes in Laetare, tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek. Zij besteden veel aandacht aan de combinatie kerk en kunst.
Auteur: Stefan Belderbos. Het artikel vind u achter deze link:
artikel Laetare feb 2019