image
image
image


image
image
image


Aanbrengen belettering genieloods
Mar 22, 2006

Aanbrengen belettering op de Genieloods, deel 1 van de installatie "Twee koningskinderen" Kunstfort bij Vijfhuizen
Als eerst onderdeel van mijn installatie "Twee koningskinderen" op het Kunstfort bij Vijfhuizen is een tekst op de genieloods aangebracht. Begin mei wordt het tweede deel van de installatie gerealiseerd: aan de overkant van het water, voor het fort zal een beeld van een gesluierd kind verrijzen, dat een zegenend gebaar maakt. Het beeld komt op een 7 meter hoge mast te staan en zal door zijn aluminiumkleur het zonlicht weerkaatsen. De tekst op de loods is het eerste couplet uit het Middeleeuwse lied van Twee koningskinderen:
Het waren twee koninghs kindren,
Sy hadden malkander soo lief;
Sy konden by malkander niet komen,
Het water was veel te diep.
Het lied gaat over twee kinderen die van elkaar houden, maar van elkaar gescheiden zijn door een diep water. Het meisje steekt kaarsen aan, als lichtbaken voor de jongen om op te zwemmen. Een boze heks/ stiefmoeder blaast de kaarsen uit en de jongen verdrinkt jammerlijk. Het meisje laat het lichaam van de jongen opvissen en pleegt zelfmoord. Het lied is in de loop der eeuwen symbool geworden voor de onbereikbare liefde. Ik werd vooral getroffen door het naar elkaar toe reiken, over het water heen contact maken.
De belettering is gedaan door Eccolo uit 's Gravenmoer, die ook de huisstijlbelettering op het Kunstfort hebben aangebracht. (http://www.eccolo.nl)
-Wordt aangevuld en vertaald-